Potřebujete poradit? +420 604 355 060

Provozovatel internetového obchodu OPRAVDOVÉ PLÍNKY na adrese www.opravdoveplinky.cz, Bc. Hana Štumpová se zavazuje, že svěřené osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřízení objednávky a doručení zboží a nebudou poskytnuty jakékoliv třetí straně bez souhlasu vlastníka těchto údajů.
Kupující souhlasí s použitím zadaných údajů pro účely vyřízení objednávky a doručení zboží.


Úsilí internetového obchodu www.opravdoveplinky.cz při ochraně osobních údajů

Ochrana bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů je pro internetového obchodu www.opravdoveplinky.cz velmi důležitou oblastí, a proto naše provádíme svou činnost v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a zabezpečení dat. Doufáme, že níže uvedené zásady vám pomohou se orientovat v tom, jaké údaje a data může internetový obchod www.opravdoveplinky.cz shromažďovat, jak je využívá a chrání a s kým je může sdílet.

 

Osobní údaje

Internetový obchod www.opravdoveplinky.cz nebude prostřednictvím svých webových stránek shromažďovat žádné vaše osobní údaje (např. vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu), ledaže se dobrovolně rozhodnete nám tyto údaje poskytnout (např. prostřednictvím registrace či průzkumů) nebo nám k tomu dáte svůj souhlas, případně je to jinak dovolené na základě platných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů.

 

Účel použití

Když nám poskytnete své osobní údaje, obvykle je použijeme pro účely odpovědi na váš dotaz, zpracování objednávky nebo poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím nebo nabídkám. Za účelem udržování našeho vztahu s vámi jako naším zákazníkem:

můžeme rovněž ukládat a zpracovávat osobní údaje a sdílet je s našimi zahraničními přidruženými osobami, abychom lépe poznali vaše obchodní potřeby a zjistili, jak můžeme zlepšit své výrobky a služby; nebo můžeme (my nebo třetí osoba naším jménem) využít osobní údaje ke kontaktování vaší osoby nebo firmy s nabídkou internetového obchodu www.opravdoveplinky.cz. ve snaze naplnit vaše obchodní potřeby nebo v rámci realizace on-line průzkumů s cílem lépe porozumět potřebám našich zákazníků.

Pokud se rozhodnete, že nechcete, aby byly vaše osobní údaje využívány pro účely udržování vztahu s vámi jako naším zákazníkem (zejména se jedná o direct marketing nebo tržní průzkumy), vaše rozhodnutí budeme respektovat. Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme za náhradu třetím osobám, kromě přidružených osob internetového obchodu www.opravdoveplinky.cz.

Omezení účelu

Internetového obchodu www.opravdoveplinky.cz bude shromažďovat, používat nebo sdělovat osobní údaje, které poskytnete on-line, pouze pro účely, které jsou vám sděleny, ledaže takové poskytnutí:

je použitím osobních údajů pro dodatečný účel, jenž přímo souvisí s původním účelem, pro který byly osobní údaje shromažďovány,

je nezbytné pro účely přípravy, sjednání a plnění smlouvy s vámi,

vyžaduje zákon nebo kompetentní státní nebo soudní orgán,

je nutné za účelem stanovení nebo ochrany právního nároku nebo obhajoby,

je nutné za účelem zabránění podvodu nebo jiné trestné činnosti, jako je úmyslný útok na systémy informačních technologií internetového obchodu www.opravdoveplinky.cz

 

Data o komunikaci nebo využití

Přístupem na naše webové stránky prostřednictvím telekomunikačních služeb dochází k technickému generování komunikačních údajů (např. adresa v internetovém protokolu) nebo údajů o využití (např. informace o zahájení, konci a délce každého přístupu nebo informace o telekomunikačních službách, které jste použili), přičemž tato data je možné přiřadit k vašim osobním údajům. Pokud je to nezbytně nutné, budou data o vaší komunikaci nebo využití shromažďována, zpracovávána a používána, přičemž tyto úkony budou prováděny v souladu s platným právním rámcem ochrany osobních údajů.

 

Automaticky shromažďované neosobní údaje

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme automaticky (tj. nikoliv s využitím registrace) shromažďovat neosobní údaje (např. typ použitého webového prohlížeče a operačního systému, název domény webových stránek, z nichž jste k nám přešli, počet návštěv, průměrná doba strávená na našem webu, zobrazené stránky apod.). Tyto údaje můžeme používat a sdílet s našimi zahraničními přidruženými osobami za účelem sledování atraktivity našich webových stránek a zlepšování jejich funkčnosti nebo obsahu.

 

Sledování provozu webových stránek

Pro sledování provozu pro marketingové účely a pro potřeby optimalizace používáme produkty společnosti Google. Tyto produkty shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje a využívají je k vytváření profilů využití uložených pod pseudonymem. Tyto profily využití jsou plně anonymní, pokud je to možné a vhodné. My a společnost Google používáme na těchto webových stránkách cookies a/nebo tzv. webové beacony (rovněž známé jako internetové nebo pixelové tagy). Shromážděná data se nesmějí použít k individuální identifikaci návštěvníků těchto webových stránek bez výslovného souhlasu dotčené osoby a nesmějí se slučovat s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Veškeré zaznamenané IP adresy jsou okamžitě anonymizovány vymazáním koncového číselného bloku. Povolení ke shromažďování a uchovávání dat může být v budoucnu kdykoliv odvoláno.

 

Vyloučit ze sledování provozu webových stránek

„Cookies“ – informace, které se automaticky ukládají na váš počítač

Při prohlížení našich webových stránek se mohou na váš počítač ukládat určitá data ve formě tzv. cookies, jejichž úkolem je umožnit automatické rozpoznání počítače při příští návštěvě. Cookies nám mohou pomáhat různými způsoby, například nám umožňují lépe přizpůsobit webové stránky vašim zájmům nebo zajišťují ukládání hesel, abyste se při další návštěvě nemuseli znovu přihlašovat. Pokud nechcete, aby se na vašem počítači ukládaly cookies, nastavte si svůj internetový prohlížeč tak, abyste vymazali všechny cookies z pevného disku počítače, abyste zablokovali příjem všech cookies nebo abyste před uložením cookies museli potvrdit příslušné upozornění.

 

Děti

Internetový obchod www.opravdoveplinky.cz nebude vědomě shromažďovat osobní údaje od dětí, aniž by od nich nevyžadovala souhlas rodičů, pokud to vyžaduje platný zákon. Osobní údaje dítěte použijeme nebo sdělíme pouze v případech povolených zákonem, abychom získali souhlas rodiče podle místního zákona nebo předpisu nebo abychom chránili dítě. Definice „dítěte“ nebo „dětí“ musí zohledňovat platné zákony, ale i národní a regionální kulturní zvyky.

 

Zabezpečení

Za účelem ochrany vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě nebo změně a proti jejich neoprávněnému poskytnutí nebo přístupu k nim uplatňuje internetový obchod www.opravdoveplinky.cz bezpečností opatření technického a organizačního rázu. Odkazy na jiné webové stránky internetový obchod www.opravdoveplinky.cz obsahují odkazy na jiné webové stránky. Internetový obchod www.opravdoveplinky.cz není odpovědná za obsah jiných webových stránek ani za uplatňování zásad ochrany dat jejich vlastníky.

 

Otázky či připomínky

Internetový obchod www.opravdoveplinky.cz odpoví na důvodnou žádost o nahlédnutí do vlastních osobních údajů a o jejich opravu či doplnění, případně odstranění nepřesností. V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek ohledně zásad ochrany osobních údajů internetový obchod www.opravdoveplinky.cz, klepněte na „Kontakt“ a informujte nás o svém požadavku. S postupným vývojem internetu se budou vyvíjet i naše zásady ochrany osobních údajů. Změny našich zásad budou zveřejňovány na této stránce. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a informovali se o aktuálním vývoji.


Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Pro některé cookies je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou „Přijmout všechny cookies“. Můžete si také vybrat, které cookies nám dovolíte ukládat, pomocí tlačítkem „Upravit nastavení. Máte také možnost „Odmítnout všechny cookies“, pak ale nebudeme schopni přizpůsobovat obsah dle vašich preferencí.

Nastavení cookies

Více informací získáte na stránce o souborech cookies. Své preference ohledně nastavení cookies vyjádříte kliknutím na přepínač (přepínač v poloze vpravo vyjadřuje souhlas).


Nezbytné cookies (vždy povoleno)
Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek a nelze bez nich realizovat požadovanou funkcionalitu (např. správné zobrazení stránky, session id, nastavení souhlasů, nastavení cookies atd.).
Výkonnostní cookies
Výkonnostní cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách a o způsobu využití webu. Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek a umožňují nám zejména provádět relevantní úpravy za účelem lepší zákaznické zkušenosti.
Reklamní cookies
Reklamní cookies se využívají k zobrazování cílené reklamy. Bez těchto cookies se vám reklamy budou nadále zobrazovat (počet zobrazení reklam nebude nižší), budou však pro vás méně relevantní.